Spis lektur

STAROŻYTNOŚĆ:

  - Sofokles: Król Edyp
  - Horacy: Pieśni (wybór)
  - Mitologia starożytnej Grecji i Rzymu (wybór)
  - Biblia (wybrane teksty)

ŚREDNIOWIECZE:

  - Bogurodzica (w kontekście poezji średniowiecznej)
 
ODRODZENIE:

  - Jan Kochanowski: Pieśni, Fraszki, Treny (wybór)

BAROK:

  - Jan Andrzej Morsztyn - wybór wierszy
  - Daniel Naborowski - wybór wierszy
  - Wacław Potocki - wybór wierszy
  - Wiliam Szekspir: Makbet
  - Molier: Świętoszek

OŚWIECENIE:

  - Ignacy Krasicki: Hymn do miłości ojczyzny, bajki i satyry (wybór)
 
ROMANTYZM:

  - Johann Wolfgang Goethe: Cierpienia młodego Wertera
  - Adam Mickiewicz: Romantyczność, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III, Pan Tadeusz, wybór wierszy
  - Juliusz Słowacki: Kordian, wybór wierszy
  - Zygmunt Krasiński: Nie-Boska Komedia
  - Cyprian Kamil Norwid - wybór wierszy

POZYTYWIZM:

  - Bolesław Prus: Lalka, Kamizelka
  - Eliza Orzeszkowa: Nad Niemnem, Gloria victis
  - Maria Konopnicka: Mendel Gdański, wybór wierszy
  - Henryk Sienkiewicz: Potop
  - Adam Asnyk: - wybór wierszy
  - Fiodor Dostojewski: Zbrodnia i kara

MŁODA POLSKA, MODERNIZM:

  - Stanisław Wyspiański: Wesele
  - Stefan Żeromski: Ludzie bezdomni
  - Władysław Stanisław Reymont: Chłopi (t. 1, Jesień)
  - Kazimierz Przerwa-Tetmajer - wybór wierszy
  - Jan Kasprowicz - wybór wierszy
  - Leopold Staff - wybór wierszy (także z innych epok)
  - Joseph Conrad: Jądro ciemności

       LITERATURA XX WIEKU, tzn.

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE:

  - Stefan Żeromski: Przedwiośnie
  - Zofia Nałkowska: Granica
  - Witold Gombrowicz: Ferdydurke
  - Maria Dąbrowska - wybrany utwór prozatorski
  - Julian Tuwim - wybór wierszy
  - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - wybór wierszy
  - Bolesław Leśmian - wybór wierszy

LITERATURA PO 1939 ROKU:

  - Krzysztof Kamil Baczyński - wybór wierszy
  - Tadeusz Borowski: Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas w Auschwitzu..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
  - Gustaw Herling-Grudziński: Inny świat
  - Zofia Nałkowska: Medaliony
  - Hanna Kral: Zdążyć przed Panem Bogiem
  - Sławomir Mrożek: Tango
  - Tadeusz Różewicz: Kartoteka, wybór wierszy
  - Ryszard Kapuściński: Cesarz
  - Czesław Miłosz: Zniewolony umysł, wybór wierszy
  - Zbigniew Herbert - wybór wierszy
  - Miron Białoszewski - wybór wierszy
  - Wisława Szymborska - wybór wierszy
  - Stanisław Barańczak - wybór wierszy
  - Jan Twardowski - wybór wierszy
  - Albert Camus: Dżuma

K@rina Szczepańska Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie