Prowadzący

Prowadzący Motywator - mgr inż. Krzysztof Szczepański

- nauczyciel przedmiotów zawodowych elektronicznych
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie.

Motywator przeznaczony jest dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej
i technikum w Skoczowie,

dlatego podczas rejestracji

w polu "Pełna nazwa" - podaj swoje imię i nazwisko oraz klasę,

w polu "Użytkownik" - swoją nazwę (bez polskich liter),

aby administrator zatwierdził Twoje konto.