2019  Elektromotywator   - ZSTiO w Skoczowie - K@rina Hyrnik