2018  Elektromotywator   - ZSTiO w Skoczowie - K@rina Hyrnik