Podsumowanie projektu
Dodane przez Beata dnia Czerwiec 04 2018 00:00:00
31 maja zakończyła się realizacja projektu „Staże zagraniczne przyszłych techników- nowe doświadczenie szansą na sukces zawodowy" w ramach programu Erasmus+.
4-godniowe praktyki 32 uczniów klas 2, 3 i 4 technikum, kształcących się w zawodach technik handlowiec oraz fototechnik odbywały się w Rimini w firmach handlowych i fotograficznych. Program praktyk został dostosowany do realizacji celów stażu oraz oczekiwanych rezultatów i podlegał ewaluacji ECVET. Projekt umożliwi uczniom zetknięcie się z rzeczywistymi warunkami rynkowymi panującymi we włoskich firmach handlowych i fotograficznych, co przełoży się na nowe doświadczenie zawodowe. Ważne było, aby stworzyć możliwość poznania praktycznych, a zarazem europejskich rozwiązań w dziedzinie, w której zdobywa kierunkowe wykształcenie młody człowiek. Dla przyszłych handlowców i fototechników ważny jest kontakt z klientem, a zakończony staż dał dodatkowo możliwość komunikacji z obcojęzycznym klientem, co przyczyniło się do obniżenia bariery językowej, szybkiego nabywania umiejętności komunikacyjnych oraz udoskonalenia znajomości specjalistycznego języka zawodowego. Redagowanie sprawozdań i wpisów na profilu Facebooka w języku angielskim było dodatkowym narzędziem w rozwijaniu umiejętności językowych.
Odbyły się w sumie cztery wycieczki, dwie do Wenecji i dwie do San Marino. Uczestnicy mieli możliwość spacerowania po pięknej plaży w okresie zimowym i późnojesiennym oraz poznania sąsiedniej miejscowości- Riccione- słynnej pod względem wypoczynkowym. Praktyka zawodowa zorganizowana w ramach programu Erasmus + była nowym i cennym doświadczeniem zarówno dla uczniów jak i ich opiekunów. Wpłynęła na ich rozwój pod względem zawodowym i językowm. Dzięki nowym doświadczeniom uczestnicy stażu stali się bardziej pewni siebie i przekonani o własnych umiejętnościach. Pewność siebie, otwartość i ciekawość otworzyła im drogę do podejmowania nowych wyzwań w przyszłości. Dodatkowym atutem udziału w projekcie był wzrost poziomu odpowiedzialności podczas podejmowania nowych zadań i działań, otwartości i wrażliwości międzykulturowej, uwrażliwiła na różnice mentalne i kulturowe.
Pełny raport znajdziecie TUTAJ